afscheid nemen

afscheid nemen

Rond het overlijden

 

...Dat het gehoor het langst intact blijft, dat had ik willen weten…

Nu het overlijden dichterbij komt, laat je je kind niet meer alleen en stem je alles nog meer af op wat je kind prettig vindt. Je zorgt voor een rustige sfeer. Houd er rekening mee dat je kind tot op het laatst kan horen, ook als het in slaap wordt gehouden met medicijnen. Praat zacht en let op wat je zegt. Wijs ook anderen die je kind bezoeken hierop. Vraag je huisarts of verpleegkundige wat je nu kunt verwachten, bijvoorbeeld onrust, verwardheid of een andere ademhaling. Je schrikt minder als je voorbereid bent.

Sedatie

Soms zijn klachten als pijn, benauwdheid, angst of verwardheid niet goed met medicijnen te behandelen. Je arts kan dan voorstellen om je kind medicijnen te geven waardoor je kind slaperig wordt en geen besef meer heeft van deze klachten (sedatie). Als jullie hiervoor kiezen, neem dan goed de tijd om afscheid te nemen. Heel soms ontwaken kinderen uit de sedatie, bijvoorbeeld door een aanraking.

Euthanasie

Met palliatieve zorg lukt het eigenlijk altijd om de laatste periode samen goed door te komen. Euthanasie bij kinderen komt dan ook bijna niet voor. Bij euthanasie dient een arts middelen toe die zorgen dat iemand onmiddellijk overlijdt. Hiervoor gelden wettelijke regels die voor kinderen strenger zijn dan voor volwassenen.

Na het overlijden

De meeste ouders kiezen ervoor hun kind zelf te verzorgen en thuis te houden. Zelf verzorgen kan ook als je kind in het ziekenhuis is overleden. Neem ook dan de tijd en doe het op jullie manier. Je hoeft je kind niet met een rouwauto naar huis te laten brengen. Je mag je kind zelf meenemen of de uitvaartbegeleider vragen een neutrale auto te gebruiken.

Als je kind is overleden moet een arts dit officieel vaststellen. Neem gerust je tijd en bel je arts als je eraan toe bent. Binnen zes dagen moet je bij de Burgerlijke Stand aangifte doen van het overlijden. Je kunt dit zelf doen of aan de uitvaartbegeleider over laten. Doe je zelf aangifte, maak dan vooraf een afspraak; je hoeft dan niet te wachten. Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk digitaal aangifte te doen.

 
  • Laat je bij elke keuze leiden door je kind.
  • Vraag hoe de laatste fase kan verlopen.
  • Neem alle tijd om afscheid te nemen van je kind. Dit kun je maar één keer doen.
  • Betrek je andere kinderen bij het afscheid. Meer tips vind je op de pagina Brussen.