hulpverleners en professionals

professionals 

Professionals

Op deze pagina vind je beknopte informatie voor mensen die in hun werk te maken hebben met een kind dat niet meer beter kan worden. Je bent waarschijnlijk zelf ook geraakt en vraagt je af hoe je kind en gezin het beste kunt bijstaan.

Zorg

Ben je zorgverlener, dan geeft onze brochure 'Palliatieve zorg voor kinderen met kanker. Handreiking voor de eerste lijn’ je een handreiking. Deze is geheel gebaseerd op de behoeften van ouders en kinderen. Nuttig is ook de richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen. Deze is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde met medewerking van ouders. Hierin staan evidence-based adviezen voor de behandeling van symptomen en voor het nemen van end-of-life-beslissingen.

School

Ook nu is voor het kind naar school gaan belangrijk. Het is een vertrouwde omgeving waar het bij zijn vrienden kan zijn en erbij kan horen. School spreekt het gezonde deel van een kind aan. Veel kinderen willen ook nu nog leren en zich ontwikkelen. Het is een zware maar ook mooie opgave dat mogelijk te maken. Het boek Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter geeft je hiervoor een handreiking. Je kunt daarnaast gebruik maken van ons lesmateriaal.