leven bij de dag

leven bij de dag

Voor jezelf zorgen

 

...De verpleegkundigen bleven maar tegen ons zeggen dat we goed voor onszelf moesten zorgen. Wat een gezeur, zorg nou maar voor mijn kind, dacht ik. Later besefte ik dat, als je niet goed voor jezelf zorgt, je ook niet goed voor je kind kunt zorgen…

Wanneer je kind zo ernstig ziek is, bestaat je leven alleen maar uit zorgen. Zorgen voor je kind, zorgen voor je andere kinderen, zorgen voor je partner, zorgen voor het huishouden en zorgen dat familie, vrienden en school op de hoogte blijven. En o ja, je bent er zelf ook nog….

Vraag en accepteer hulp

De zorg voor je kind uit handen geven, is het laatste wat je wil. Toch is het soms nodig. Want je kind heeft niets aan je als je overbelast raakt. Trouwens, je hele gezin niet.

Accepteer daarom de hulp van vrienden, familie en buren en schroom niet om hulp te vrágen. Veel mensen, soms uit onverwachte hoek, zijn bereid brussen te halen en te brengen, je tuin bij te houden, te koken of een poosje op te passen. Het geeft je ruimte om op adem te komen, een wandeling te maken, naar de kapper te gaan of met iemand koffie te drinken. Zo doe je energie op.

Er zijn ook mensen die uit onzekerheid of angst niet weten wat ze moeten doen of zeggen. Ze doen afstandelijk of lopen, soms letterlijk, met een bochtje om je heen. Je kunt dit soort situaties niet altijd voorkomen, maar je kunt er wel iets aan doen. Neem zelf het initiatief en help ze over de drempel door ze te informeren. Is het te veel voor je, vraag dan of iemand anders dit wil doen.

Thuiszorg en vervangende zorg

Daarnaast kun je een beroep doen op de thuiszorg. Voor kinderen die (verpleegkundige) thuiszorg nodig hebben, zijn er op steeds meer plaatsen gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Zij weten wat de zorg voor een kind dat niet meer kan genezen, inhoudt en begrijpen wat het voor jou en je gezin betekent. Adressen van kinderthuiszorgteams en kinderthuiszorgorganisaties vind je via onze wegwijzer.

Er kan een moment zijn dat je de zorg thuis even niet (meer) aankunt. Dan kan je kind tijdelijk terecht in een logeerhuis of kinderhospice. Daar werken gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Soms kunnen ouders er blijven logeren. Ga ook voor adressen van logeerhuizen naar onze wegwijzer.

 
  • Betrek je omgeving en vraag tijdig om hulp.
  • Schakel tijdig thuiszorg in.