leven bij de dag

leven bij de dag

School

 

...Samen met school hebben we besloten hoe de klasgenootjes, hun ouders en de rest van de school geïnformeerd zouden worden...

Wat kan de school nu nog bieden? Je eerste reactie is misschien dat school niet langer belangrijk is. Je wilt het liefst zo veel mogelijk samen genieten van de tijd die er nog is en je kind bij je hebben. Maar voor je kind ligt dit misschien anders.

School biedt je kind afleiding, houvast en regelmaat en stelt bepaalde eisen. Het geeft eigenwaarde en het gevoel erbij te horen. Lees meer over het belang van school op onze website.

Wel of niet naar school?

Of je kind naar school kan, hangt natuurlijk af van zijn conditie. Hele dagen zijn misschien te veel. Kijk met school naar de beste oplossing: wat later beginnen, wat eerder naar huis, halve dagen, veel is mogelijk. Soms is er iets anders wat je kind in de weg zit. Probeer te achterhalen wat dat is en zoek samen naar een oplossing.

Ook bij de school kan er aarzeling zijn. Meestal is het geen onwil maar onmacht. Het komt immers zelden voor dat een leerling gaat overlijden. Voor ondersteuning kan de school een beroep doen op consulenten.

Het is handig een weekschema op te stellen. School weet dan wanneer je kind er is en je kind heeft een ritme. Houd niet koste wat kost vast aan dit schema, de klachten van je kind kunnen immers wisselen. Is het voor je kind te veel om naar school te gaan, dan kan er een leerkracht bij jullie thuis komen.

Erbij blijven horen

Houd, als je kind niet naar school kan, wel contact. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld bezoekjes van klasgenoten en de meester of juf, Skype, Facebook, Whatsapp of e-mail. Houd wel rekening met wat je kind wil en aankan. Door zelf het initiatief te nemen help je de anderen over de drempel.

 
  • Volg je kind in wat het wil en kan.
  • Heb regelmatig contact met school en laat weten wat jullie wensen en verwachtingen zijn.
  • Heel nuttig is het boek 'Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter', te bestellen in onze webwinkel.
  • Wijs de school vooral op het lesmateriaal 'mijn leerling wordt niet meer beter', aan te vragen via onze website.