slecht nieuws

slecht nieuws

Opa's en oma's

 

...Mijn moeder bracht kant-en-klare maaltijden. Dat was fantastisch...

Ook bij opa’s en oma’s komt het slechte nieuws hard aan. De band met kleinkind(eren) is vaak hecht. Niets is onnatuurlijker dan dat je kleinkind dood gaat.

Dubbel verdriet

Opa’s en oma’s hebben verdriet om hun kleinkind maar ook om jou, hún kind. Zij zouden er alles voor over hebben jou dit enorme verdriet te besparen. Veel grootouders verzuchten: 'waarom niet ik, waarom mijn kleinkind?' Ook zij hebben steun nodig. Misschien vinden ze die bij hun familie of vrienden, maar er zijn ook andere mogelijkheden.

 
  • Laat je (schoon)ouders 'Koesterkind' lezen of bestel extra exemplaren voor hen via onze webwinkel.
  • Via onze ‘contactgroep voor grootouders’ op Facebook kunnen zij in contact komen met andere grootouders. Laat ze vrienden worden op Facebook met 'Gezinnen VOKK' en vervolgens een bericht sturen op deze pagina waarin ze aangeven lid te willen worden.
  • Misschien hebben je (schoon)ouders behoefte aan hulp buiten hun eigen netwerk. Laat ze contact opnemen met de huisarts.
  • Heb je broers of zussen, vraag hun dan extra aandacht aan je ouders te geven.

Rol van (schoon)ouders

Wat je in deze periode van je (schoon)ouders kunt verwachten, hangt af van de relatie die je hebt, van hun leeftijd en gezondheid en van waar ze wonen. Sommige zijn een enorme steun, maar het tegendeel komt helaas ook voor. Het is moeilijk als je (schoon)ouders zelf veel aandacht vragen of weinig meeleven.

Je (schoon)ouders kunnen jou en je gezin op allerlei manieren steunen en helpen. Door belangstelling te tonen, te luisteren en te zorgen voor gezelligheid door bijvoorbeeld voor te lezen en spelletjes te doen. Maar ook, heel praktisch, door te koken, de tuin bij te houden of op te passen. Door er gewoon te zijn, zonder zich met je gezin te bemoeien of je met hun eigen verdriet te belasten, vervullen opa's en oma's een belangrijke rol.