koesterkind

Ervaringsverhalen

Sijmen is 2 jaar als bij hem een neuroblastoom wordt vastgesteld. Zijn broertje Jitse is dan een paar weken oud. Sijmen wordt eerst in Nederland behandeld en vervolgens in Amerika. Als het gezin weer thuis is, blijkt de ziekte terug te zijn.

Lees meer

Sijmen (3 jaar)

neuroblastoom, hulp

Lotte heeft een ependymoom (hersentumor) en zal niet beter worden. We krijgen het advies om nog leuke dingen te doen.

Lees meer

Lotte (5 jaar)

hersentumor, leven bij de dag, eigen regie, hulp, wensen

Jens is zes jaar en heeft een medulloblastoom. Sinds oktober is duidelijk dat hij niet meer beter kan worden. Hij hoeft geen kuren meer.

Lees meer

Jens (6 jaar)

hersentumor, leven bij de dag, hulp

Gijs heeft een ponsglioom en het lopen gaat steeds moeilijker. Al snel komt hij in een rolstoel terecht. Spelen op de grond met vriendjes is bijna niet mogelijk.

Lees meer

Gijs (6 jaar)

hersentumor, leven bij de dag, hulp

Daphne, een van een tweeling, is drie maanden als bij haar leukemie wordt ontdekt. Ze wordt behandeld volgens het Interfant-protocol. Als met vijf maanden de leukemie terug blijkt te zijn, neemt ze deel aan een fase I-II-studie. De behandeling slaat niet aan en Daphne overlijdt als ze bijna negen maanden is.

Lees meer

Daphne (9 maanden)

leukemie, hoe nu verder, hulp, rituelen, werk

Daphne, een van een tweeling, is drie maanden als bij haar leukemie wordt ontdekt. Ze wordt behandeld volgens het Interfant-protocol. Als met vijf maanden de leukemie terug blijkt te zijn, neemt Daphne deel aan een fase I-II-studie. Helaas slaat de behandeling niet aan.

Lees meer

Daphne (7 maanden)

leukemie, leven bij de dag, keuzes, hulp, herinneringen